1

خاطرات جملات انگیزشی

News Discuss 
بسیاری از مدیران از ابراز احساسات خود نسبت به رویاهای خودشان خودداری می کنند اما نباید فراموش کنیم که این علاقه و احساس است که دیگران را جذب و دارای انگیزه می کند. افرادی که به اندازه کافی دیوانه هستند که فکر می کنند قادرند دنیا را تغییر دهند، همان https://seth40b60.livebloggs.com/17315872/کمک-به-دیگران-در-درک-مزایای-جملات-انگیزشی-چیست

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story