1

انگیزشی برای Dummies

News Discuss 
زمانِ شما محدود است پس آن را صرف زندگی‌ای که متعلق به فرد دیگری است نکنید. سعی کنید در درس خواندن هم بهانه نیاورید. اگر هر روز سر خودتان کلاه بگذارید و درس خواندن را به زمان دیگری موکول کنید، مطمئناً نمی‌توانید امتحانات مهمی مثل کنکور را درست پشت سر https://jaiden6dii0.luwebs.com/16282092/انگیزشی-برای-dummies

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story