1

The important thing کد به کتری و قوری. مال شما، بدون هزینه... در واقع

News Discuss 
این صنعت برای رفع و برآورده کردن هر آنچه از وسایل پختوپز که هر خانواده نیاز داشت مانند وسایل پختوپز، بشقاب، کتری و لیوان و… این لوله باید از لبه قوری فاصله داشته باشد، در غیر این صورت زمانی چای را داخل لیوان میریزید، بخار آب داغ دست شما https://kameron3702b.luwebs.com/17468408/چه-کسی-دیگری-می-خواهد-راز-پشت-کتری-قوری-را-بداند

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story