1

پروژه نیکان - An Overview

News Discuss 
مطالعه بیشتر تعاونی مسکن خاتم الانبیاء پروژه پدافند ارتش پروژه نیکان به دلیل آنکه در تاریخ ۱۴۰۱ در مرحله اولیه و گودبرداری می باشد .باعث میشود افراد با نقدینگی کم خانه دار شوند همچنین پروژه در منطقه قابل رشد به اسم مروارید شهر واقع شده که طرح تفضیلی شهرداری را https://thetimes.ir/%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87-%d9%86%db%8c%da%a9%d8%a7%d9%86%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87-%d9%86%db%8c%da%a9%d8%a7%d9%86-%d9%85%d9%86%d8%b7%d9%82%d9%87-22-%d9%85%d8%b4%d8%ae%d8%b5%d8%a7%d8%aa/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story