1

Getting My ประวัติดอยสุเทพ To Work

News Discuss 
สถานที่ถ่ายรูปสุดชิคแห่งใหม่ “น้ำราง” บ้านเหมืองผ่า -แม่ริม ยินดีต้อนรับ! เข้าสู่ระบบบัญชีของคุณ ขึ้นทะเบียนของกรมศิลปากร รายละเอียดการขึ้นทะเบียน เมื่อเสร็จแล้วก็มองหาประวัติของอนุสาวรีย์ก็ไม่เห็น หาไม่เจอก็ลองเปิดดูในอินเตอร์เน็ตพลาง ๆ สำรองเผื่อจะได้ข้อมูลแต่ก็ไม่เจอ จนกระทั่งกลับมาถึงกรุงเทพฯ พยายามค้นหาก็เจอแต่เรื่องเล่า อมตะวาจา และสุดท้ายไปเจอข้อมูลการค้นคว้าของ ดร. เรียกได้ว่า... https://www.at-chiangmai.com/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story