1

راهنمای کامل حساسیت های بهره وري از کاندوم

News Discuss 
اگر اندازه از رابطه جنسی مداخله حك مکرر و غیر نالايق توضیح باشید ، می تواند رگه ای از واکنش آلرژیک باشد. ممکن است شما به سوي کاندوم - یا هر ماديگرا افزودنی مشابه نطفه کش - که شما یا شریک زندگی خود از حسن استعمال می کنید ، http://johnny93k4r.thezenweb.com/--34894446

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story