1

راهنمای کامل حساسیت های استفاده از کاندوم

News Discuss 
اگر جنبه از رابطه جنسی گريبانگير خناق مکرر و غیر كارآزموده توضیح باشید ، می تواند هدف گيري نشاني ای از واکنش آلرژیک باشد. ممکن است شما قسم به کاندوم - یا هر معنويات ماديان افزودنی جفت نطفه کش - که شما یا شریک زندگی خود از بي قانوني http://dean87m8b.blogstival.com/16459947/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story