1

انواع بورسیه های تحصیلی کانادا

News Discuss 
برای استفاده از بورسیه های تحصیل کانادا دانشجویان باید با انواع این کمک های تحصیلی آشنا باشند که بر اساس شرایط تحصیلی متقاضی متفاوت بوده و توسط دولت یا شرکت های خصوصی یا دانشگاه ارائه می گردند. 1- Scholarships (اسکولارشیپ): برای دریافت این بورسیه تحصیلی در کانادا دانشجو باید دارای https://virgool.io/@study/%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%A7-yjisinzs2oyj

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story