1

چه نوع شیشه ای برای پارتیشن اداری شیشه ای شما؟

News Discuss 
شیشه ایمنی معتدل: برای پارتیشن شیشه ای شما ضروری است برای وسایل اداری ، استفاده از شیشه های ایمنی تا ارتفاع 1 متر از سطح زمین و برای چهره هایی که به راهروهای اصلی گردش خون وجود دارد ، اجباری است. http://partition-rooz.loxblog.com/post/3/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%AA%DB%8C%D8%B4%D9%86%20%20%D8%B4%DB%8C%D8%B4%D9%87%20%D8%A7%DB%8C:%20%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87%20%D8%A2%D9%84.htm

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story