1

آموزش تصمینی تعمیرات موبایل

News Discuss 
درصورتیکه اشکال از طریق نرمافزاری (مثلا نصب یک پَچ نرمافزاری) حل شود، راهحل مشکل فوق در وبسایت قرار خواهد گرفت و درصورتیکه مشکل سختافزاری باشد، حضور خریداران در مرکز خدمات پس از فروش الزامی است، هر چند امکان ارسال دستگاه نیز وجود دارد. هرگز موبایل خود را در معرض http://franciscokdtj703793.dreamyblogs.com/3813148/تعمیرات-موبایل-و-تبلت-تهران

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story