1

مهره مار اصل چیست؟

News Discuss 
مار شاه کبری را فقط در دو منطقه از هندوستان میتوان یافت . در صورتی که عقد یا بنام زدن مهره مار انجام نشود در عمل این انرژی ها به فرد انتقال نخواهد یافت و نکته مهمتر اینکه این کار بنام زدن فقط برای یک شخص می باشد و http://andres32xcf.canariblogs.com/-15932257

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story