1

دفتر سی‌ تی‌ ام اقدام به ارسال بار

News Discuss 
شما میتوانید با هماهنگی‌ قبلی‌ با دفتر سی‌ تی‌ ام اقدام به ارسال بارها‌یی همچون خوراکی، مواد غذایی، لباس و … به استرالیا نمایید. http://rahsan.vcp.ir/posts/306802-%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B1

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story