1

بسته بندی با نایلون

News Discuss 
توضیح اینکه استفاده از این نوع از نایلون ها به تنهایی کافی نیست و مواردی از قبیل نحوه ی چیدمان لوازم در کارتن بسته بندی همچنین خود کارتن بسته بندی، وزن بار داخل کارتن فریت بار و همچین نحوه تقسیم وزن بار درون جعبه نیز مهم است https://rahsan1.loger.ir/post/1/%d9%81%d8%b1%db%8c%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%9f-%d9%88-%da%86%d9%87-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b1%d8%af%db%8c-%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%9f

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story