1

Details, Fiction and รองเท้า ภาษาเหนือ

News Discuss 
กิน = กิ๋น กำปั้น หมัด = ลูกกุย ก่าย = ปาด อิง กางร่ม = กางจ้อง โกหก = วอก ขี้จุ๊ โกรธ = โขด กลับ = ปิ๊ก (เช่น "เฮาปิ๊กบ้านละหนา") ขี้เหนียว = ขี้จิ๊ ขโมย = ขี้ลัก ขี่หลังคน (เกาะ) = เก๊าะ เครียด = เกี้ยด คิด = กึ๊ด เจ็บ = เจ๊บ จริง = แต๊ (เช่น https://www.at-chiangmai.com/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A2-%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B8%AD-%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story