1

Indicators on ออกแบบสำนักงาน You Should Know

News Discuss 
พื้นที่ทำงาน ภายในสำนักงาน โดยปรกติแล้วบริเวณทำงาน จะใช้พื้นที่ตรงนี้ตลอดทั้งวัน ต่างจากห้องอื่นๆ ที่ต้องเปิดใช้งานบ้าง และปิดกรณีไม่มีผู้ใช้งาน ด้วยพื้นที่ ที่มีพนักงานอยู่มาก ตรงนี้จะเป็นส่วนที่ใช้ความคิด ของแต่ละคน เพื่อวัตถุประสงค์ และเป้าหมายขององค์กร ในปัจจุบัน การออกแบบพื้นที่ในสำนักงานเป็นสิ่งที่กำลังถูกค้นคว้า ตรวจสอบ และทบทวนเพื่อหาทางออกที่ลงตัวที่สุดในการทำงาน นอกจากนี้ยัง... http://hector0k19b.blogs100.com/7729814/how-ออกแบบสำน-กงาน-can-save-you-time-stress-and-money

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story