1

الانزاپین ۵

News Discuss 
عوارض داروی الانزاپین و کاربرد ها ما کیفیت شواهد را برای تاثیر افزودن میرتازاپین (یک ضدافسردگی) به درمان ضدافسردگی فعلی بر احتمال رها کردن درمان از سوی بیمار، در سطح بالا رتبه‌بندی کردیم. ما کیفیت شواهد را برای تاثیر اضافه کردن کاریپرازین، الانزاپين یا زیپرازیدون (همگی آنتی‌سایکوتیک هستند) بر احتمال https://salamateravan2020.blog.ir/1400/07/21/Olanzapine

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story