1

Wrapped Ether چیست?

News Discuss 
WETH برای حل تمام این تعارضات به‌وجود آمده است. درواقع این توکن مبدلی میان اترها به توکن‌ها است. عمل تغییر، توسط یک قرارداد هوشمند صورت می‌گیرد. پس از طی این فرآیند هر اتر به یک WETH تبدیل می‌شود که ارزشی دقیقا معادل یک اتر دارد. با این تغییر شما https://bit.ly/3p3BNdG

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story