1

An Unbiased View of مراحل ثبت شرکت

News Discuss 
پس از آن درخواست کننده به اداره مذکور مراجعه کرده و به طور دستی ،مدارک ،صورت جلسات و اساسنامه را ارائه می نمود تا از طریق متخصصان ثبت شرکتها رسیدگی شده و چنانچه تایید گردد در دفاتر ثبت شرکت ها ثبت و بعد از دریافت امضاهای مورد نیاز، شرکت ثبت https://garrettbb503.qodsblog.com/7667640/not-known-factual-statements-about-سامانه-ثبت-شرکت-ها

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story