1

برنامه فیزیکی موزه نگاهی بیندازیمM9 موزه میراث فرهنگی قرن بیستم است که در برنامه فیزیکی موزه نگاهی بیندازیم

News Discuss 
برنامه فیزیکی موزه نگاهی بیندازیم M9 موزه میراث فرهنگی قرن بیستم است که در محله موزه کوچکی در Mestre، دروازه سرزمین اصلی به ونیز واقع شده است. این مؤسسه آموزشی و محل برگزاری رویدادها که عامل نوسازی شهری است، نقطه شناسایی محلی را فراهم می کند و به جبران نابرابری https://maktabdata.ir/wp-content/uploads/2022/01/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%B2%D9%87.png

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story